Времетраење на целокупната Психотерапија

Печати PDF

Должината на психотерапијата зависи од видот на презентираниот проблем, мотивираноста на клиентите и нивните семејни системи, како и психотерапевтската ориентација на професионалното лице.

Оттука, психотерапијата може да започне и заврши на само една сеанса или да трае подолг временски период од неколку месеци или години, особено доколку станува збор за посложени и подолготрајни проблеми, индивидуални, партнерски или семејни.

Вообичаено, на почетокот од психотерапијата сеансите се закажуваат почесто, еднаш на 7-10 дена, а покасно на 15-21 ден.

Вкупниот број на психотерапевтски сеанси во просек изнесува 10-20, а доколку се укаже потреба психотерапијата продолжува со взаемна согласност на клиентот и психотерапевтот.
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА