Што е цел на психотерапијата

Печати PDF

psiho121Психотерапијата има за цел ПРОМЕНА на постоечките состојби на клиентот, преку :

  • Повторно воспоставување на некои порано постоечки (а сега нефункционални) нивоа на функционирање и учење на нови функционални релациски обрасци
  • Потикнување на личен раст и развиток на личноста.
  • Постигнување на повисок степен на функционалност на личен, професионален, партнерски, семеен и сицијален план
  • Постигнување на увид во себе
  • Развивање на зрело и одговорно однесување
  • Развивање на адекватна интерперсонална комуникација
  • Намалување на емоционалната напнатост по пат на олеснување на изразување на силни чувства, учење на препознавање, адекватно изразување и контрола и на емоциите, а преку разговор и доживување
  • Намалување на посебно болните чувства
  • Промена на навиките и маладаптивното однесување
  • Елеминирање на симптомот.

psiho122

psiho123

psiho124

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА