Логотерапија

Печати PDF

covekТворецот на овој вид психотерапија е Виктор Франкл. Главна цел е да се открие смислата на човековата егзистенција и секоја индивидуа треба да ја открие смислата и

мотивот на сопственото живеење.

Целта на терапијата е да го осмисли животот и се придава поголемо значење на духовната смисла на човековата егзистенција. Логотерапијата нуди три начина на извлекување од егзистенционалниот вакум. Остварувајќи некое дело, творба; доживувајќи вредност во однос на начинот кон патењето кој дава можност за остварување на највисоки идеали; исполнување на најдлабоката смисла со трпење, истрајување, која веќе не е патење кога се пронаоѓа смислата на жртвата. Еден од основните принципи на логотерапијата е парадоксалната интервенција.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА