Психотерапија во домашни услови

Печати PDF
Психотерапијата во домашни услови подразбира спроведување на психотерапевтска сеанса во услови на домашно опкружување. Таа  се планира во ситуации кога клиентот или важните членови на неговиот семеен систем  не се во состојба да присуствуваат на психотерапевтските средби поради физичка спреченост или недоволна мотивираност. Исто така,  почитувајќи ја важноста на контекстот на живеење, психотерапевтот и клиентот можат да договорат една од средбите да се одвива во домашна средина.
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА