Управување со стресот

Печати PDF

Кој се најчести стресори во вашиот живот и како они влијаат на вас?  

Можеби ова ви е познато: ве чека многу работа дома, на работа работите за двајца, немате доволно пари да го поминете месецот, неможете да си дозволите одмор бидејќи немате доволно пари, вашиот син сака да оди на одмор во друга држава, пред испит сте, треба да се упишете на факултет и слично. Ако ги подредиме сите секојдневни работи што ни се случуваат ќе кажеме дека навистина животот е полн со стресни случувања. Разбирањето на типовите, влијанието, интензитетот, времетраењето, внатрешни или надворешни стресови е важбо за управувањето со стресот.

Стресот е одговор на организмот на барањето на надворешниот свет а стресори се случувања И околности во вашата околина која може да предизвика стрес. Постојат два главни типа на стрес:

  • Акутен- одговор на организмот на моментална опасност
  • Хроничен е долготрајна изложеноет на еден или повеќе стресори.

Ефикасна контрола на стресот подразбира идентификување и управување на акутниот и хроничниот стрес.Кој се симптомите на стресот:

  • Благиот стрес може да делува мотивирачки, но хроничниот стрес доведува до низа здраствени проблеми.
  • Физички симптоми како главоболка и умор.
  • Ментални симптоми како што е слаба концентрација
  • Емоционални симптоми како што се иритабилност и депресија.
  • Социјални симптоми како што се изолација, незадоволство, социјално повлекување и слично.

Управување со стресот

Целта на оваа работилница е:

Да научите како да управувате со стресот. Да научите на кој начин може да го совладувате стресот и како да се релаксирате после стресна ситуација . Да научите да управувате со стресот и да го зачувате своето соматско и психичко здравје.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА