Интелектуални способности

Печати PDF

Испитувањето на интелектуалните капацитети на личноста е важен дел во психодијагностичката експлорација на личноста. Освен интелектуалните капацитети на личноста при експлорацијата на интелектуалните способности добиваме податоци и за практично знаење и расудување на клиентот, неговата ментална контрола, концентрација, ментална еластичност, начин на мисловно планирање, приоѓање кон секојдневни проблеми и начин на разрешување како и многу други значајни когнитивни карактеристики , особено многу значаен податок е дали постои било каков когнитивен дефицит предизвикан од одредена ментална состојба или органско оштетување како причинител.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА