Експлорација на личност

Печати PDF

Во експлорацијата на личноста се добиваат тестовни показатели за психолошки каратеристики на личноста, колку е некој друштвен, отворен во комуникација, затворен, зависен од другите, добро интегриран, каква е неговата самодоверба, самодисциплина, афективитет, врзување за другите, колку е анксиозен, депримиран, опсесивен , неуротско или психотично декомпензиран и слично. При експлорацијата на личноста може да добиеме и тестовни индикатори за рано откривање на одредени психопатолошки состојби , за кој е значајно навремено отпочнување на третман. Честопати се добиваат тестовни индикатори кои се од значение во Во психотерапевски цели.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА