Едукативна програма за ТРЕТА година

Печати PDF

Циклус од 10 едукативни работилници посветени на одбрани теми, нивно системско разбирање и системско семејни интервенции:

1. Депресијата и самоубиството во семејниот систем.

2. Семеен систем и психотични растројства.

3. Семеен систем и анксиозност и невротски растројства поврзани со стрес.

4. Семеен систем и синдромот на зависност од психоактивни супстанци.

5. Семеен систем и растројство во однесувањето (деликвенција).

6. Семејна и системска психотерапија и интервенции фокусирани на деца.

7. Семејство и нарушување во исхраната.

8. Системски пристап кон психосексуалните дисфункции

Системско разбирање и системска пракса при работа со ЛГБТ системи.

9. Саморефлексивност и користење населф-отво семејната и системска психоерапија.

Етичката и антидискриминаторска

практика во семејната и системска

психотерапија.

10. Културално сензитивна практика и културален генограм

Родно сензитивна семејна и

системска психотерапија

11. Испитна работилница:

Третага година од едукацијата е комплетирана со полагање на завршен испит во форма на групен-интерактивно-работилнички испит (составен од практичен и теоретски дел), за сите едуканти кои присуствувале на најмалку 9 од 10 работилници и кои во текот на едукацијата обезбедиле најмалку една групна супервизија на еден видео запис од терапевтска сеанса или работаво живосо семејство.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian

Алтернатива

Алтернатива
За нас
Психотерапија
Психодијагностика
Едукативни програми
Школа за семејна и системска психотерапија
Психоедукација
Психијатрија
7th EFTA-TIC Meeting of Trainers
Текстови
Проекти
Контакт
Галерија
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА