Едукативна програма за ВТОРА година

Печати PDF

Циклус од 10 едукативни работилници:

1. Терапевсткиот процес во семејната терапија (проценка на семејството за семејна терапија, формулирање на терапевтскиот фокус и план). Предрасуди, стереотипи и верувања во терапевтскиот процес

2. Брак, брачна криза, брачна терапија 

3. Сепарација, развод, постапка на медијација при развод, работа со семејства во сепарација и развод, “мешанисемејства

4. Загуби во семејството, системско разбирање и интервенирање во семејниот систем

5. Тајни во семејството, системско разбирање и интервенирање во семејниот систем 

6. Семејство и болест, хендикеп (хронична соматска болест; хендикепиран член)

7. Семејни системи организирани со насилство, системски интервенции и базични принципи во третманот

8. Семејство во бегалство, раселени семејства, миграција, мултикултурелни семејни системи

9. Теорија на врзување (аттацхмент) и примена во праксата; Посвојување (адопција) и семеен систем

10. Концепт на резилиентност и резилиентно семејство

Користење на метафорите во семејната и системска психотерапија

11. Испитна работилница: По завршување на втората година од едукацијата едукантни кои покажале редовност и присуствувале на најмалку 9 од 10 работилници, полагаат испит по типот на групен-интерактивно-работилнички испит, составен од писмен и усмен дел.

Пред започнување на 3-тата едукативна година, за едуканти кои во своето образование не стекнале знаења од клиничка психологија и психопатологија, а сакаат да ја продолжат едукацијата од семејна и системска психотерапија се организира дополнителна работилница од клиничка психологија, психопатологија и психијатриска пропедевтика. По завршената работилница следи испит за проверка на знаењата од оваа област.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian

Алтернатива

Алтернатива
За нас
Психотерапија
Психодијагностика
Едукативни програми
Школа за семејна и системска психотерапија
Психоедукација
Психијатрија
7th EFTA-TIC Meeting of Trainers
Текстови
Проекти
Контакт
Галерија
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА