Едукативна програма за ПРВА година

Печати PDF

Едукативната програма во првата година се состои од циклус од 10 едукативни работилници:

1. Историски развиток на семејната и системска психотерапија;

Општата теорија на системи (базични концепти)

2. Функционални / Дисфункционални семејни процеси 

Базични концепти на системскиот пристап и специфични терапевтски интервенции во Семејната и системска психотерапија

3. Животни циклуси (индивидуални,. семејни и брачни)

4. Генограм

5. Прво интервју и практичните аспекти на третманот на семејството

6. Трансгенерациски семеен пристап (М. Боњен и Ц. Њхитакер)

7. Структурален семеен пристап

8. Стратешки семеен пристап

9. Миланската школа на системската семејна терапија

10. Постмодернизмот; Ко-конструктивизмот и Социјалниот конструктивизам во семејната и системска психотерапија

11. Испитна работилница: На испитната работилница пристапуваат сите едуканти кои присуствувале на најмалку 9 од 10 едукативни работилници во текот на годината.

Испитот на крајот од првата година се одвива во форма на групен-интерактивно-работилнички испит и се состои од писмен и усмен дел.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian

Алтернатива

Алтернатива
За нас
Психотерапија
Психодијагностика
Едукативни програми
Школа за семејна и системска психотерапија
Психоедукација
Психијатрија
7th EFTA-TIC Meeting of Trainers
Текстови
Проекти
Контакт
Галерија
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА