Едукативна програма за ЧЕТВРТА година

Печати PDF

Четвртата година е целосно супервизиска и претставува примена на усвоените знаења и вештини на семејната и системска психотерапија во саморефлективниот групен супервизиски процес. Едукацијата се одвива низ дводневни супервизиски работилници на кои се работи:

  • Супервизија на семејстваво живо”, супервизиска анализа на видео материјали на едукантите, супервизиска анализа на прикажаните случаи, играње улоги
  • Дискусија за одредени теми врзани за релеванти текстови од литературатае („семинари на читање”)
  • Обработка на одредени супервизиски/ лични теми на терапевтот/едукант низ саморефлексивната работа
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian

Алтернатива

Алтернатива
За нас
Психотерапија
Психодијагностика
Едукативни програми
Школа за семејна и системска психотерапија
Психоедукација
Психијатрија
7th EFTA-TIC Meeting of Trainers
Текстови
Проекти
Контакт
Галерија
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА