Сертификат

Печати PDF

Сертификат се издава по завршување на секоја едукативна година и полагање на завршен испит.

По завршување на првите две едукативни години едукантите добиваат сертификат со кој се потврдува дека владеат со знаења и вештини наСЕМЕЕН СОВЕТНИК.

Во согласност со важечките стандарди на ЕАП, по завршување на четвртата година и положен завршен испит, како и комплетирани 1.500 часа во процесот на психотерапевтска едукација, едукантите се стекнуваат со СЕРТИФИКАТ со кој се потврдува дека ги совладале знаењата и вештините на СЕМЕЕН И СИСТЕМСКИ ПСИХОТЕРАПЕВТ.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian

Алтернатива

Алтернатива
За нас
Психотерапија
Психодијагностика
Едукативни програми
Школа за семејна и системска психотерапија
Психоедукација
Психијатрија
7th EFTA-TIC Meeting of Trainers
Текстови
Проекти
Контакт
Галерија
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА