Како се реализира едукацијата?

Печати PDF

Едукацијата се одвива во форма на 10 дводневни интерактивни работилници (20 дена годишно), во траење од 8 часа дневно.

На крај од годишните едукативни циклуси се одржува испитна работилница.

Дополнителна работилница од клиничка психологија и психијатрија се организира пред започнување на 3-тата едукативна година за едуканти кои во текот на образованието не стекнале знаења од клинички психологија и психијатрија, а се заинтересирани по завршување на втората година да ја продолжат едукацијата од семејна и системска психотерапија.

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА